top of page

Gehoorzaamheid

GHP15.jpeg

De eerste stap voor de eigenaar/geleider van een hond is het lidmaatschap bij een hondenschool die aangesloten is bij de KKUSH. 

 

Het doel van het programma en de KKUSH is om alle eigenaars aan te zetten om hun hond op te voeden met als basis de gehoorzaamheid.

 

De basisoefeningen zijn:

         *Zitten

         *Liggen

         *Staan

         *Ter plaatse blijven

         *Volgen aan de leiband en het socialiseren.

        

 

De hogere groepen leren op hun beurt meer gevorderde oefeningen:

         *Vrij volgen

         *Terugbrengen van een voorwerp

         *Oproepen van de hond

        * Terug naar plaats

 

 

Het gehoorzaamheidsprogramma kan leiden tot 2 resultaten afhankelijk van de interesse van de geleider

 

         * Het behalen van een brevet

         * Het deelnemen aan wedstrijden (Debutanten, GP1                            en GP2)

            Deze wedstrijden zijn alleen bestemd voor honden                            die gebrevetteerd zijn.

Play3.JPG
844B34F0-54FD-4272-BA5B-AAE4B47F0712.jpeg

Socialisatieproef
 

Alvorens een hond zijn/haar brevet kan behalen, moet de geleider met de hond eerst een test sociaal gedrag afleggen en daarin slagen.

Deze proef kan ingericht worden door iedere hondenschool die is aangesloten bij de KKUSH.

Deze proef staat onder leiding van twee keurmeesters van de KKUSH

 

Doel van de test : Onderzoeken of de hond zich sociaal gedraagt ten overstaande van mens en dier. Nagaan of de hond zich normaal gedraagt bij verschillende verkeerssituaties.

 

Voorwaarden tot deelname:

         * De hond moet geregistreerd en gechipt zijn

         * Minimumleeftijd van de hond om deel te nemen :
            9 maand oud.

         * Minimumleeftijd van de geleider van de hond :
            12 jaar

 

Alle geslaagde honden krijgen een attest van sociaal gedrag.

 

Een geleider kan verplicht worden om de test opnieuw af te leggen wegens agressief zijn, bijtgedrag, angstig en onzeker zijn, of de hond is niet onder controle.

 

De geleider die met de hond niet geslaagd is kan op een later tijdstip, minimaal  4 maand, een nieuwe test aanvragen.

 

Gevraagde oefeningen :

         * Laten betasten van de hond

         * Wandeling aan de leiband

         * Gedrag zonder aanwezigheid van de geleider.

         * Oefeningen uit te voren op straat :

                   * Een jogger op afstand : 1 meter

                   * Een fietser op afstand : 1,5 meter

                   * Een auto die passeert met 40 Km/uur op 3                                      meter afstand

PLAYT1.jpg
GHP13.jpeg

Brevet

 

Wordt opnieuw ingericht door hondenscholen die zijn aangesloten bij de KKUSH.

Voorwaarden tot deelname:

         * Geslaagd voor de socialisatietest

         * Minimumleeftijd van de geleider : 14 jaar

         * Inschrijven voor het brevet via MYKKUSH /                                      KKUSHDOGS

         * Enkel de honden met een door de KKUSH erkende                            stamboom kunnen een officiëel brevet bekomen (niet                          gebareerde kaart)

            Honden van onbekende afstamming behalen een clubbrevet              met een gebareerde kaart ook afgegeven door de KKUSH.

 

Oefeningen van het Brevet

         * Volgen met leiband.

         * Volgen in vrijheid.

         * Terugsturen naar plaats

         * Blijven liggen : 2 minuten

         * Houdingen

         * Apporteren

         * Terugroepen van de hond

         * Voorstellen van de hond

Om te slagen in het brevet:

         * Minstens 50% op iedere oefening en 70% op het totaal van              de behaalde punten. Wedstrijd staat op 100 punten

         * Maximaal 2 mislukte oefeningen mogen éénmaal                              opnieuw gedaan worden voor de helft van de                                  punten.

 

Bij een onvoldoende voor een oefening, na de herkansing, kan er geen brevetkaart behaald worden.

De geleider kan later altijd een nieuwe poging wagen om het brevet af te leggen.

Bij het slagen krijgt de geleider een brevetkaart op naam van de hond en dient deze goed bij te houden.

 

Na het Brevet komen de wedstrijd programma’s met een stijgende moeilijkheidsgraad. Debutanten - GP1 – GP2
 

Voorwaarden voor deelname aan wedstrijden:

         * Geslaagd in het brevet.

         * Aanvragen werkboekje om wedstrijden te kunnen                              spelen (KKUSH

Alg2.JPG

Voor het uitgebreid reglement verwijzen we graag door naar het regelement van

Test van sociaal gedrag
&

Wedstrijdreglement K.K.U.S.H sectie 4B

bottom of page